•  
  Iqamah
  Adhan

 • Fajr
  06:30 AM
  06:06 AM
 • Dhuhr
  01:30 PM
  12:53 PM
 • Asr
  05:00 PM
  03:59 PM
 • Maghrib
  06:27 PM
  06:27 PM
 • Isha
  08:00 PM
  07:41 PM
 • 1st Khutbah
  01:15 PM
  Br. Sami Zaharna
 • 1st Jumuah
  01:45 PM
 • 2nd Khutbah
  02:45 PM
  Mufti Abdullah Aijaz
 • 2nd Jumuah
  03:05 PM
 • Eid Prayer 1
  07:30 AM
 • Eid Prayer 2
  09:30 AM
 • Eid Prayer 3
  11:30 AM